Pročitaj mi članak

DRAKONSKE KAZNE za kašnjenje u plaćanju poreza u 2023, zatvor za neplaćen PDV?!

0

Kašnjenje (sirotinje raje) u plaćanju poreza od 1. januara 2023. godine kažnjavaće se drakonski, novčanim sankcijama, ali i oštrijim uslovima. Režim ekspresno prazni budžet, pa je potrebno i da se globa naroda pojača prinudnim merama.

У теорији за све, али у пракси за оне који нису блиски режиму предвиђене су новчане казне од 250.000 динара за правно лице и од најмање 50.000 динара за предузетнике.

Уколико привредник добије две прекршајне пријаве у року од 24 месеца, може му бити изречена и казна забране обављања делатности од шест месеци до три године, пише Бизнис.рс.

Према речима пореских саветника, привредници ће уз казне добијати и опомене да неплаћене обавезе измире у року од пет дана, чак и у случају да грешка није била намерна.

Народна скупштина је раније овог месеца усвојила измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији од којих је, поред наведених, једна од важнијих и да се пореска пријава пореза на доходак грађана од 2023. године подноси искључиво електронски.

Пореска управа ће на основу података из службених евиденција, унети податке у пореску пријаву и поставити је на портал Пореске управе најкасније до 1. априла године која следи години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана. Неопходно је да порески обвезник изврши измену, односно допуну пореске пријаве у делу у коме нису исказани тачни и одговарајући подаци и након тога поднесе пореску пријаву у електронском облику преко портала Пореске управе.

Овај закон је донео и измене које се тичу захтева обвезника за одлагањем плаћања пореза. Наиме, уколико је захтев поднет у року из опомене неће бити одложено покретање поступка принудне наплате.

Казне затвором за неплаћање ПДВ-а!

Такође, оштре казне предвиђене су и за привреднике који не плате на време своје ПДВ обавезе. Сви који избегну плаћање ПДВ-а за износ већи од милион динара, могу да буду кажњени новчано или затвором од једне до пет година. Иста казна се односи и на привреднике који не поднесу пореску пријаву или то учине, али не пријаве и тачан садржај.

Физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу – пореском обвезнику за ово кривично дело изриче се и мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности од једне до пет година.

Уколико се избегава плаћање пореских обавеза које су веће од милион динара, казна затвора за овај прекршај померена је са шест месеци на годину дана, док је за износ од преко пет милиона динара казна од две до осам година.

Када је реч о лимиту неплаћеног пореза друга категорија пореског прекршаја рачуна се од пет милиона. Трећа категорија била је постављена на 10 милиона, а сада се односи на неплаћен ПДВ изнад 15 милиона динара, што је практично делимично ублажавање закона према пореским обвезницима.

Подсећамо да привредници који су остварили промет мањи од осам милиона динара нису у обавези да се пријаве у систем ПДВ-а.

Све фирме које први пут уђу у систем ПДВ-а постају месечни обвезници током прве две године пословања. Након тога, ако за годину дана остваре укупан промет већи од 50 милиона динара и даље остају месечни обвезници. Уколико имају мањи промет од тога постају тромесечни обвезници.

Пореска управа је објавила детаљан календар како би пореске обвезнике на време обавестила о крајњим роковима за плаћање свих обавеза.