Прочитај ми чланак

ЗНАТЕ ЛИ КОЛИКО ИМАТЕ РАДНОГ СТАЖА? Овако можете да проверите…

0

Број година живота и прописан радни стаж два су услова за одлазак у пензију, а што је стаж већи, већа је и пензија.

Да би се остварило право на пензију потребно је имати одређени број година живота и прописан пензијски стаж. Пензијски стаж стиче се временом проведеним у раду и уплатом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

FOTO: N.S.

Многи тек пред одлазак у пензију, након подношења захтева, схвате да имају проблем са радним стажом. Како не би дошло до компликација и непријатности, јако је важно знати да ли се све уредно уписује будући да некад може доћи до евентуалних грешака у евиденцији.

Поступак за остваривање права из пензијског осигурања покреће се код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПиО), који по службеној дужности води евиденцију о оствареном пензијском стажу.

Како проверити радни стаж

Провера радног стажа није увек била иста. Раније је морало да се чека у досадним редовима на шалтерима ПИО фонда како бисмо проверили да ли је послодавац све уредно уписао.

Некада су се ови подаци уносили у радну књижицу која је представљала евиденцију целокупног радног стажа. Међутим, данас је та пракса ствар прошлости – сада је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио грађанима да брзо и лако дођу до података јер се евиденција врши електронски.

Стаж се може проверити у филијали ПиО фонда, независно од пребивалишта, одласком на шалтер као и путем њиховог сајта. Сви грађани који имају социјално осигурање и важећу личну карту могу електронски да провере да ли им послодавци плаћају доприносе за пензијско осигурање и у ком износу.

Провера радног стажа преко интернета

Доступност провере путем интернета је значајно олакшала поступак провере информација, а такође је и смањила гужве на шалтерима.

Ипак, пре првог коришћења сервиса, за проверу радног стажа преко интернета потребна је шифра односно ПИН код за који је неопходно прво отићи до Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Узимање шифри лично, а не слањем електронским путем предвиђено је како би се обезбедила пуна сигурност и заштита личних података корисника ове услуге, пренели су медији саопштење Фонда ПИО уз објашњење да се шифра узима једном, користи трајно и да је ова услуга потпуно бесплатна.

Како се подноси захтев за ПИН код у ПИО Фонду?

Дакле, поменули смо да се ПИН код мора прво узети лично. Он се добија одмах подношењем захтева за издавање шифре за приступ подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИН цоде) у најближој филијали или служби филијале Фонда.

Како би грађани били сигурнији, ПИН код се касније може променити и кроз опцију промене пина у било који шестоцифрени број.

У случају да ПИН изгубите или заборавите, можете се јавити Фонду ПИО и тражити нову шифру.

То је решење које је предвиђено и за случај да се 10 пута унесе погрешна шифра – тада ће аутоматски бити онемогућен приступ траженим подацима те ће он бити одобрен само уз нову шифру.

Како проверити радни стаж преко интернета?

У наставку ћемо, корак по корак, детаљно објаснити како проверити радни стаж преко интернета:

1. Дакле, најпре треба попуните „Захтев за издавање шифре за приступ подацима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање“. Уколико не можете или не желите да штампате и попуњавате овај образац код куће – не морате, јер га свакако можете попунити и на шалтеру ПиО фонда.

2. Затим са личном картом морате да одете лично до најближе филијале или службе филијале Фонда. Имајте у виду да шалтери филијала ПиО раде сваког радног дана од 8 до 15 часова. Уколико сте претходно испунили захтев код куће, потребно је само да га предате, а уколико нисте онда кажете да желите сами да проверите стаж електронским путем и да вам треба шифра за приступ. Тада ће вам дати да попуните образац и након тога службеници ће вам предати коверту са ПИН кодом.

3. Сада када имате ПИН код, отворите електронски сервис за грађане РФПиО и попуните потребне податке.

Да би се приступило личним подацима из матичне евиденције Фонда ПИО, потребно је унети свој Јединствени матични број грађана (ЈМБГ), ПИН (шифру) која је добијена у Фонду ПИО и верификациони код који се системски појављује сваки пут када се приступи овој страни (дакле, треба га прекуцати са екрана). Након попуњавања сва три поља, треба кликнути на дугме „Пријава“. Ова услуга је бесплатна и можете се реализовати без ограничења.

4. Након тога вам се отвара следећа страница на којој треба да кликнете на „Извештај о подацима из матичне евиденције“ и тада добијате комплетан извештај.

Шта све може показати услуга провере стажа?

Извештај о подацима из матичне евиденције се састоји од три дела:

1. Подаци о осигурању (Пријава М1-М3)

Овде се налазе подаци када вас је одређени послодавац пријавио односно одјавио са осигурања – дакле овде се налазе подаци о томе када сте започели и завршили радни однос са одређеним послодавцима.

2. Подаци о стажу осигурања, зарадама и висини уплаћених доприноса (Пријава М4-М8)

Ово је део који је тема овог текста – део где се види да ли вам је уписан стаж или не. Стаж је уписан у одељцима „месеци“, „дани“ и „часови“, међутим укупан износ треба да израчунате сами, ручно, јер не постоји никакав калкулатор или опција аутоматског приказивања укупног радног стажа.

3. Списак послодаваца

Овај део је прилично јасан – ово је списак основних података о послодавцима који су вас пријављивали на ПИО осигурање.

Ако уочите грешку…

Како се наводи на сајту ПИО, подаци унети у матичну евиденцију могу накнадно да се мењају ако се провером или на други начин утврди да су нетачни, непотпуни или ако надлежни орган у прописаном поступку утврди њихову промену.

Промена података у табели Подаци о осигурању региструју се пријавом М3, а промена података у табели Подаци о стажу осигурања региструје се пријавом М8.

За податке из радног односа који нису регистровани, односно за које сматрате да нису тачни, потребно је да се обратите послодавцима код којих сте радили, захтевом да недостајуће податке доставе Фонду путем одговарајуће пријаве, односно да за нетачне податке Фонду поднесу пријаву промене података.

У противном, Фонд ће податке који недостају, односно промену пријављених података, прибавити у поступку остваривања права на пензију.