За млади брачни пар који хоће да купи кућу на селу – МИЛИОН ДИНАРА: Ево који су…

0

Покрајински завод за равноправност полова расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, за који је издвојено укупно 25 милиона динара.

За бесповратна средства за куповину сеоских кућа са окућницом у Војводини моћи ће да се пријаве супружници или ванбрачни партнери (са трајнијом заједницом живота) само једном. Висина тражених средстава не може бити већа од милион динара, док грађевинска вредност куће која се налази изван градских и општинских седишта не сме бити већа од два милиона динара, наводи се у конкурсу.

Пријаве до 3. априла

Према условима конкурса, један од супружника не сме да има више од 40 година живота у моменту пријаве на конкурс. Супружници односно ванбрачни партнери морају да имају пребивалиште на територији Војводине, да нису власници или сувласници било какве непокретности, нити да су исту отуђили у последњих пет година, као и да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности. Такође, на основу услова, важно је да је један од супружника у радном односу, али и да су пријављени измирили све пореске обавезе.

Сви занитересовани могу се пријавити на конкурс до 3. априла ове године.

Како се пријавити

Пријаве на конкурс са потребном документацијом могу се доставити у коверти на адресу „Покрајински завод за равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6“, поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом“.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs, а све додатне информације у вези са условима и потребном документацијом за аплицирање могу се добити у Покрајинском заводу за равноправност полова путем е-маил адресе [email protected].

Покрајински завод за равноправност полова расписује конкурс за доделу кућа на селу већ осми пут, за који из године у годину постоји велика заинтересованост међу младим брачним паровима.