Прочитај ми чланак

УЖАС Интензивна урбанизација и промена намене делова Н.Београда: Јавни увид у току

0

У току је рани јавни увид поводом израде ПДР за блок између Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића - НБГ.

Овим планом се предвиђа интензивна урбанизација и промена намене једног од ретких делова Новог Београда, који је до сада успео да сачува архитектонско наслеђе сремског насеља. Уместо зелених површина и површина за породично становање је предвиђена зона мешовитих градских центара, која омогућава пословање и становање у објектима до 23,5 метара.

Тиме се у потпуности нарушава изглед Војвођанске улице, која би требала да буде предмет заштите, уместо њене узурпације. Напомињемо да се у овој улици, у непосредној близини обухвата плана налазе два споменика културе: Црква Св. Георгија и Зграда Старе основне школе у Бежанији.

Рани јавни увид траје до 13. јуна, што је уједно и рок за предају примедби. Подсећамо, током раног јавног увида грађани могу да погледају Елаборат за потребе израде плана, при чему могу да поднесу примедбе на исти, на које не добијају одговор. Након овога следи израда Нацрта плана и јавни увид са јавном расправом.

Формулар за писање примедби + помоћ при читању планова на линку ОВДЕ.

Приручник за одбрану простора на линку ОВДЕ.

Уколико имате било каквих питања пишите на: [email protected]

Још корисних информација можете пронаћи и на линку ОВДЕ.