Pročitaj mi članak

Srpski nazivi za rodbinu ne postoje nigde drugo

0

Nema mnogo jezika u svetu koji mogu da se pohvale time da za svakog rodbinskog, bliskog i dalekog, člana i sa muške i sa ženske strane imaju poseban naziv.

U užu porodicu kod Srba spadaju: majka, otac, brat, sestra, a u širu bake, deke, tetke, teče, ujaci, stričevi, braća i sestre od tetaka, ujaka, stričeva…

Pored ovoga, u našem jeziku postoji i nazivi za indirektne rodbinske veze, kojih nema ni u jednom drugom jeziku.

Evo koji su to:

Pašenog, šogor – muž ženine sestre

Jetrva, šogorica – žena muževljevog brata

Šurnjaja – žena ženinog brata

Šurak – ženin brat

Svastika – ženina sestra

Zaova – muževljeva sestra

Dever – muževljev brat

Sinovac, sinovica – bratovljeva deca

Svastić, svastičnina – deca svastike, ženine sestre

Svojak – muž muževljeve sestre (Izraz se retko gde zadržao, uglavnom se koristi izraz “zet”).