Прочитај ми чланак

ПОРАЖАВАЈУЋЕ ПРОГНОЗЕ:За мање од 2 деценије свака 4. особа биће пензионер у Србији

0

И док Популациони фонд УН данас слави рођење осмомилијардитог становника Земље, упозорава и на тешку демографску ситуацију у централној и источној Европи. До средине 21. века становништво Србије ће се смањити за 1,4 милиона људи или за једну петину. До 2041. године скоро свака четврта особа у Србији имаће више од 65 година.

Пројекције показују да ће се становништво Србије до средине 21. века века смањити за 1,4 милиона или једну петину. До 2041. године скоро свака четврта особа у Србији имаће више од 65 година.

FOTO: N.S.

Пад становништва ће погодити целу државу, али неће једнако погодити све њене делове. До половине века, најмање ће погодити Београд који ће изгубити 3,8 одсто становника, док ће највише изгубити југоисточна Србија преко 40 одсто.

Бауер: Финансијски подстицаји за више деце не дају резултат

„У својим одговорима на смањење броја становника, владе имају тенденцију да се фокусирају на повећање наталитета и давање финансијских подстицаја људима да имају више деце“, навела је Флоренс Бауер додајући да смо имали прилику да видимо да овакве мере не функционишу.

Оно што је потребно је широк спектар мера које људима олакшавају да граде будућност у својој држави, уместо да траже прилике на другим местима, као и да имају онолико деце колико желе.

„Ово захтева преиспитивање начина на који државе приступају демографским променама“, истакла је госпођа Бауер и додала да је потребно да се удаљимо од претераног наглашавања броја и перцепције претњи и да почнемо да посматрамо демографске промене као прилику за изградњу јачих и инклузивнијих друштава.

Велики број људи напушта своје државе да би радили на неким другим местима, стопа наталитета је на ниском нивоу, а источна Европа је била прва светска регија која је доживела континуирани пад броја становника током последњих деценија.

Шта УН препоручују?

Тренутно све осим једне од десет држава у којима се најбрже смањује број становника налазе се у централној и источној Европи.

„Наравно, бројеви су важни, али преокупација порастом и падом броја становника може одвратити пажњу од онога што је заиста важно, а то је стварање друштва у којем људи желе да живе и заснивају породице“, нагласила је госпођа Бауер.

У саопштењу Популационог фонда УН наводи се да докази сугеришу да ће добра комбинација јавних политика највероватније направити разлику.

Ово укључује значајну подршку породицама коју могу да користе мушкарци и жене, мере које ће женама и мушкарцима олакшати усклађивање рада и родитељства, бољу подршку за бригу о деци, проширење могућности запошљавања и становања за младе људе и праведну расподелу бриге и задатака у домаћинству између мушкараца и жена.

Јачање инклузије је такође кључно за оспособљавање држава за демографске промене. Ово укључује уклањање баријера за жене, старије људе, мигранте и најмаргинализованије групе да у потпуности допринесу економији и јавном животу.