Прочитај ми чланак

Планирате проширење породице? Ево шта ДРЖАВА МОЖЕ ДА УЧИНИ ЗА ВАС

0

Познато је да Србија већ годинама уназад има проблем ниског природног прираштаја, те нам државне и локалне власти често сугеришу да порадимо на расту наталитета.

Пошто надлежна министарства и градски секретаријати истичу да њихове службе на све начине покушавају да помогну родитељима и финансијски их подрже, екипа „Блица“ истражила је које су све то новчане олакшице на које наши држављани могу га рачунају након добијања детета.

Све мајке у Србији имају право, без обзира на њихов материјални и социјални статус, на накнаду зараде и родитељски додатак, а према досадашњим најавама ускоро ће треће и свако наредно дете имати право и на бесплатне школске уџбенике. Важно је да знате да постоји оно што важи за све грађане Србије, али и да се неке помоћи породицама разликују од града до града, с обзиром на то да неке локалне самоуправе из својих буџета исплаћују помоћ.

Накнада зараде

Запослене мајке имају право накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у трајању од годину дана за прво и друго дете, а две године за треће и свако наредно дете.

У зависности од дужине радног односа, односно самосталног обављања делатности исплаћује се 100 одсто, 60 и 30 одсто накнаде зараде, при чему она не може бити већа од пет просечних зарада у Републици Србији.

Родитељски додатак и бесплатни уџбеници

Ово право остварује мајка за прво четворо деце. Исплата права за прво дете обавља се једнократно, а за друго, треће и четврто у 24 једнаке месечне рате. Тако родитељски додатак за прво дете износи 39.345 динара, за друго 153.857, за треће 276.930, а за четврто дете 369.236 динара.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у марту 2017. године најавило да ће треће дете у породици убудуће имати право на бесплатне уџбенике, без обзира на материјални статус породице, а иста погодност важиће и за свако наредно дете.

Ученици млађих разреда основне школе добиће уџбеничке комплете за математику, српски или матерњи језик, свет око нас, природу и друштво и страни језик. У старијим раздредима предвиђени су уџбенички комплети за метематику, српски или матерњи, први страни језик, географију, историју, хемију, физику и биологију.

Предлог помоћи за треће дете у оквиру Грађанског законика помиње се већ годинама, али остаје мртво слово на папиру. Према прошлогодишњим најавама министарке задужене за популациону политику, Славице Ђукић Дејановић, предлог би био уређен у оквиру Грађанског законика, а подразумевао би право мајки на месечну накнаду до пунолетства трећег детета.

Покрајинска влада усвојила је решење о исплати помоћи породицама за треће дете у износу од 12.000 динара месечно. Помоћ се исплаћује две године, а око 4.200 породица у Војводини остварује право на њу.

Локалне самоуправе у северној покрајини родитељима са више од двоје деце олакшице углавном дају у виду бесплатног боравка у вртићу, као што је, рецимо, случај у Суботици, док пуну цену вртића у Бачу, Бачкој Паланци и Оџацима плаћају само они парови код којих су оба родитеља запослена лица.

На локалу свако води своју политику

Законом је остављена могућност установљавања такозвамих додатних права, а њихов обим разликује се од општине до општине. Тако породице са децом могу остварити једнократне помоћи за рођење детета, за полазак детета у школу, бесплатну ужину, превоз, бесплатан боравак детета у предшколској установи и слично.

БЕОГРАД

Бесплатно у вртић

Право на бесплатан боравак у вртићу чији је оснивач град Београд имају треће и свако наредно дете у породици.

Накнада трошкова за приватне вртиће

У циљу решавања проблема смештајних капацитета и смањења листе чекања за упис у градске предшколске установе, родитељи који нису могли да упишу дете у вртић чији је оснивач град могу да га упишу у приватну предшколску установу и остваре право на накнаду дела трошкова, највише до 80 одсто цене.

Бесплатан одмор

Родитељи имају право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације за треће и свако наредно дете у породици, из предшколских установа чији је оснивач град Београд, у објектима Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.

Финансијска подршка прворођеним бебама

Уколико су мајке те среће да њихово дете буде прворођена беба у тој години, примиће и Новогодишњу новчану честитку од 300.000 динара мајкама прворођеног дечака и прворођене девојчице.

Новчана помоћ за родитеље тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца

Овај вид помоћи остварује се преко надлежног Центра за социјални рад једном годишње и износи:

за родитеље деце предшколског узраста: 1 просечна зарада исплаћена у граду у претходном месецу, што износи око 58.698 динара
за родитеље деце основношколског узраста: 2 просечне зараде исплаћене у граду у претходном месецу, што износи око 117.396 динара
за родитеље деце која похађају средњу школу: 3 просечне зараде исплаћене у граду у претходном месецу, што износи око 176.094 динара.

Ускоро и 10.000 породиљама

Град припрема нову Одлуку о додатним новчаним давањима породиљама на територији града Београда, те је планирано да мајке по порођају добију 10.000 динара.

НОВИ САД

Новопечени родитељи у Новом Саду за прву бебу од града могу очекивати помоћ од 20.000 динара. Осим тога, јавна комунална предузећа попут Новосадске топлане, Водовода и Чистоће за вишечлане породице увела су умањења, те породице са троје, четворо и петоро деце имају попуст до 30 одсто на плаћање комуналних услуга, 40 одсто за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50 одсто за породице с деветоро и више деце.

НИШ

Град Ниш даје помоћ за прворођено дете једнократно 20.000 динара за запослене мајке и 50.000 динара за незапослене мајке. Такође, пружа могућност бесплатне ужине и бесплатног вртића за треће дете.

ЈАГОДИНА

Одборници Скупштине града Јагодине донели су у марту 2017. године одлуку о помоћи незапосленим трудницама и породиљама у висини од 12.000 динара месечно, уз услов да је и отац детета незапослен. Поред тога, додатни услов је да незапослени родитељи морају да буду у континуитету на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана. На помоћ од 200 евра приликом рођења детета такође могу да рачунају искључиво незапослени родитељи.

ПИРОТ

Локалне власти Пирота исплаћују једнократни родитељски додатак за прворођено дете од 10.000 динара, као и новчану помоћ за треће дете у износу од 2.000 месечно. Незапослене мајке добијају помоћ у износу од 36.000 динара која се исплаћује у три рате. Осим тога, треће дете у породици има право на бесплатан боравак у вртићу и бесплатну ужину и уџбенике у основној школи.