Прочитај ми чланак

Од чега зависи колико ћете платити порез за стан који купујете

0

Куповина стана са собом носи много изазова. Осим тога што одавно није вест колико су некретнине у нашој земљи поскупеле, пред купцима су неретко додатни трошкови којих можда у старту неки нису ни свесни. Ради се о порезу приликом куповине стана, који се назива порез на пренос апсолутних права. Он износи 2,5% укупне цене стана. Међутим, оно колико ћете на крају платити заправо зависи од процене пореске управе. У просеку, за стан од 100.000 евра порез ће бити 2.500 евра.

Разлика између куповине стана у староградњи и новоградњи је та што се поменути порез на пренос апсолутних права плаћа у првом случају, а у другом купац плаћа ПДВ.

Колики се порез плаћа?

Како објашњава Урош Јовановић из „Арт некретнина“, порез на пренос апсолутних права је једнократни износ који купац плаћа приликом куповине стана у староградњи и висина овог пореза је 2,5% од висине продајне цене која је наведена у купопродајном уговору.

„Реч је цени која је наведена у купопродајном уговору. Наиме, пореска управа може да оповргне њену висину уколико се донесе одлука да је наведена цена испод актуелне тржишне цене. Тада долази до процене тржишне цене за стан од стране пореске управе и онда сте у обавези да платите 2,5% од процењене тржишне цене. Дакле, плаћате порез на вишу цену, а самим тим је и висина пореза виша. Ви као купац који треба да плати тај порез можете на ову одлуку да поднесете жалбу“, каже Јовановић.

Дакле, у неким ситуацијама процена пореске управе може се разликовати од цене стана која је наведена у уговору о купопродаји.

Такође, како је наш саговорник истакао, прилагањем фотографија и улагањем жалбе, купац може да промени процену пореске управе.

У случају уложене жалбе и комисија може изаћи на терен.

Грађани могу да буду ослобођени ове обавезе

Како наводи Урош Јовановић, у случају да је реч о куповини првог стана, особа која је купац може бити ослобођена плаћања пореза.

А који су услови?

Неопходно је да купац буде пунолетан, потом да на територији наше земље има регистровано пребивалиште, као и да од 1. јула 2006. године на имену купца није регистровано власништво ни сувласништво неке друге некретнине.

Из „Арт некретнина“ прецизирају да висина ослобађања зависи од квадратуре некретнине која је купљена, али и од броја чланова домаћинства.

Наиме, купац има право на ослобађање пореза до 40м2 док сваки члан домаћинства мимо нејга има право на отпис 15м2.

Да би се овај захтев уважио за чланове домаћинства, они морају испунити услов да од 01.06.2016. године нису уписани као власници, нити сувласници било које друге некретнине.

Уколико су сви услови испуњени – можете радити на припреми документације за подношење захтева.

Шта треба од докумената за ослобађање од пореза?

Потребна документација за ослобађање од ове врсте пореза подразумева:

Пореску пријаву за ослобађање од пореза на пренос апсолутних права.

Фотокопије личних карата продавца, купца стана и лица који су чланови домаћинства купца.

Оверену фотокопију купопродајног уговора.

Фотокопиран приказ власништва продавца над некретнином.

Код нотара оверена изјава купца некретнине да му је ово прва некретнина

Уверења о држављанству купца и чланове његове породице.

Изводи из матичне књиге рођених купца и чланове његове породице.

Уверење о изводу из матичне књиге венчаних.

Уверења о пребивалишту за купца и чланове његове породице

Уверења издата од надлежне службе да купац некретнине и његови чланови домаћинства нису до јула 2006-те године били власници, нити сувласници неке друге некретнине.