Pročitaj mi članak

Koliko zarađuju direktori zavoda, agencija, uprava: Najveću platu ima direktor BIA

0

Među direktorima brojnih organa uprave, agencija, uprava i zavoda, najveću platu ima direktor Bezbednosno-informacione agencije (BIA) - mesečno 261.000 dinara, prema podacima objavljenim u registru Agencije za sprečavanje korupcije. A njega u stopu prati direktor Republičke direkcija za robne rezerve sa platom od 260.000 dinara, prema registru Agencije.

Међу најбоље плаћеним директорима су и челници Канцеларије за јавне набавке, Геодетског завода и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, преноси Н1.

Убедљиво најмању плату има Дејан Ђурђевић. директор Републичког секретаријата за законодавство, који прима 71.481 динар месечно, према подацима Агенције. Али он прима и месечну плату од 298.122 динара као професор Правног факултета у Београду и додатни годишњи приход – 495.000 динара као члан испитног одбора за полагање правосудног испита и 238.500 динара као члан испитног одбора за полагање јавнобележничког испита.

Овде можете погледати листу плата директора у динарима:

1. Министарство финансија

Пореска управа – 150.491,36
Управа за дуван – 192.473,00

Управа за јавни дуг – 127.835,55

Управа за слободне зоне – 189.500,00

Управа за спречавање прања новца – 198.441,42
Управа за трезор – 179.000,00

2. Министарство привреде

Дирекција за мере и драгоцене метале – 190.000,00

3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Дирекција за националне референтне лабораторије – 190.234,18

Републичка дирекција за воде – 209.817,20

Управа за ветерину – 209.817,21
Управа за заштиту биља – 206.000,00
Управа за шуме – 142.829,00

4. Министарство заштите животне средине

Агенција за заштиту животне средине – 211.495,00

5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Дирекција за водне путеве – 209.816,00
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу – 173.506,93

6. Министарство рударства и енергетике

Управа за резерве енергената – 210.000,00

7. Министарство правде

Дирекција за управљање одузетом имовином – 150.000,00

Управа за извршење кривичних санкција – 193.127,70
Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама – 166.000,00

8. Министарство државне управе и локалне самоуправе

Управни инспекторат – 196.948,38

9. Министарство унутрашњих послова

Начелник УКП – 150.000,00

10. Министарство одбране

Војнобезбедносна агенција – 152.990,00

Војнообавештајна агенција – 183.784,68

11. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – 113.500,00

Завод за унапређивање образовања и васпитања – 125.766,71

12. Министарство здравља

Управа за биомедицину – 210.772,29

Посебне организације:

Безбедносно-информативна агенција – 261.000,00
Геолошки завод Србије – 240.000,00

Дирекција за железнице – 218.000,00
Завод за интелектуалну својину – 202.440,00
Завод за социјално осигурање – 234.000,00
Комесаријат за избеглице и миграције – 220.000,00
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова – 253.982,00
Републичка дирекција за имовину Републике Србије – 171.500,00

Републичка дирекција за робне резерве – 260.000,00
Републички геодетски завод – 250.207,00
Републички завод за статистику – 218.000,00
Републички сеизмолошки завод – 230.000,00
Републички секретаријат за законодавство – 71.481,00
Републички секретаријат за јавне политике – 160.000,00

Републички хидрометеоролошки завод – 153.911,61
Канцеларија за јавне набавке – 240.541,90
Центар за истраживање несрећа у саобраћају – 99.800,00
Центар за разминирање – 179.836,39