Прочитај ми чланак

Истраживање показало на којим смо мукама: Како у Србији бирамо половне аутомобиле

0

Сајт Половни аутомобили спровео је анкету међу готово 5.000 корисника, односно потенцијалних купаца половњака, а резултати су показали колико често се аутомобили купују у нашој земљи, колико дуго се трага за четвороточкашима, колико новца се издваја за куповину, како се она финансира, као и шта је најзначајније купцу при избору возила. Да нам није лако - није.

Према подацима сајта Половни аутомобили, при куповини возила најзначајнију улогу има цена, највећа потражња је за онима ценовног ранга од 3.000 до 5.000 евра, док се аутомобил најчешће купује на сваких пет до десет година.

Колико често купујемо и колико траје куповина аутомобила?

Највећи број испитаника, готово трећина њих (31,16%), навела је да аутомобил купује сваких пет до десет година. Нешто мањи број купаца (27,72%), аутомобил мења на три до пет година, а више од 17% њих то чини на сваке две до три године. Мањи, али значајан проценат анкетираних (8,95%) изнело је да аутомобил купује сваке године, док, са друге стране, близу 10% њих аутомобил мења на 10 до 15 година.

Иако многи љубитељи четвороточкаша проводе доста времена разгледајући различите моделе, огласе и понуду, кроз анкету је испитано колико је заправо купцима потребно времена да изаберу свој следећи аутомобил, односно колико траје сам процес од почетка потраге до куповине. Више од 30% испитаника аутомобил пронађе за само месец дана. На основу добијених података, можемо рећи да чак 65% купаца аутомобил изабере и купи у прва три месеца од почетка потраге, док за 20% њих овај процес траје између три и шест месеци.

Занимљиво је да је половина анкетираних купаца свој аутомобил купило од физичког лица, готово 30% њих своје возило пронашло је на ауто-плацу, око 14% аутомобил је купило од познаника, а свега 4% кроз процес замене за други ауто.

Шта нам је најважније при избору аутомобила?

У оквиру анкете истражено је и који фактори су купцима важни при избору аутомобила, као и колико се сваком од њих придаје значаја у овом процесу. Анкетирани купци оцењивали су различите факторе који могу играти улогу у куповини аутомобила на скали од 1 до 5, а према добијеним резултатима најзначајнији од њих јесте цена, са просечном оценом 4,24 од 5.

Након цене, као најважније ставке која се узима у обзир при куповини аутомобила, са оценом изнад 4, редом следе: историја одржавања, врста каросерије и марка аутомобила. На листи су и: година производње, потрошња и врста горива, пређена километража, трошкови одржавања, као и ниво опреме.

Колико новца издвајамо за куповину аутомобила?

Анкетирани испитаници који планирају куповину аутомобила у наредних годину дана изнели су и колико новца су спремни да одвоје. Највећи број анкетираних купаца трага за аутомобилом у оквиру ценовног ранга од 3.000 до 5.000 евра (23,94%), затим од 5.000 до 7.000 евра (17,77%), 2.000 до 3.000 евра (13,94%) и 7.000 до 10.000 евра (13,84%).

Анкета сајта Половни аутомобили открива и какви су планови купаца у погледу начина финансирања аутомобила. Већина анкетираних, чак 80%, навела је да ће аутомобил платити готовином.

За куповину на кредит определиће се око 17% испитаника, а свега 2% планира да аутомобил купи путем лизинга.