Прочитај ми чланак

Додатак на пензију: Нова правила и за пензионере у Србији

0

У Србији ће 110 пензионера поред своје пензије ускоро примати и 27 одсто пензионог чека преминулог партнера.

За мање од пет месеци од ступања на снагу измена и допуна хрватског Закона о мировинском осигурању, тачније од 1. јануара до 14. маја преко нашег Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ХЗМО је примио 110 захтева за исплату дела породичне пензије.

За мање од пет месеци од ступања на снагу измена и допуна хрватског Закона о мировинском осигурању, тачније од 1. јануара до 14. маја преко нашег Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ХЗМО је примио 110 захтева за исплату дела породичне пензије.

То значи да ће толико пензионера у Србији поред своје пензије ускоро примати и 27 одсто пензионог чека преминулог партнера. Њихова примања ускоро ће уколико добијају просечну хрватску пензију од 338 евра бити већа за 91 евро, док ће најстарији са минималним износом чека, од 138 евра, бити у плусу 37,5.

Иницијативу за увођење истог права и за српске сениоре недавно је поднело Удружење пензионера „Независност“. Статистика показује да је интересовање у Хрватској велико и до 15. маја за овај додатак пријављено је 121.773 људи, а прогнозе су да ће се их бити приближно 155.000.

Како наводе у хрватском Заводу за мировинско осигурање, законом је измењен модел породичних примања како би се корисницима повећао укупни износ исплатом дела породичне пензије уз коришћење старосне, превремене старосне или инвалидске пензије.

„Члану породице и (брачном/ванбрачном другу/разведеном брачном другу с досуђеним правом на издржавање/животном партнеру или неформалном животном партнеру), дозвољено је да уз коришћење старосне, превремене старосне или инвалидске мировине добије и део породичне мировине у висини од 27 одсто“, кажу у ХЗМО.

Основни услови за признање новог права на исплату уз личну пензију:

65 година живота преживелог брачног, ванбрачног друга или партнера

удовица или удовац може да буде једини корисник породичне пензије и испуњава прописане услове за стицање права према Закону о мировинском осигурању или другом посебном пропису о мировинском осигурању

укупна свота пензија из обавезног осигурања у Хрватској не прелази износ од 80 актуелних вредности пензије (80 x АВМ који од 1. јануара 2023. износи 10,86 ЕУР / 81,82 кн = 868,80 еура, односно 6.545,97 кн).

Да би корисник могао да оствари право на исплату дела породичне пензије потребно је да су му призната оба права, право на личну и породичну пензију

Право на део породичне пензије остварује се искључиво уз подношење захтева

Захтев за исплату дела породичне пензије могу да поднесу и корисници којима су већ раније призната оба права, али они прилажу само захтев за исплату дела породичне пензије. С друге стране, они којима то није признато треба да поднесу два захтева – за породичну пензију и за исплату дела породичног примања.

„У случају да корисник мировине из хрватског мировинског осигурања с пребивалиштем у Србији подноси само захтев за исплату дела породичне пензије, а не и захтев за признање права на породичну или личну пензију, захтев може да се пошаље поштом или путем надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Ако корисник уз захтев за исплату дела породичне пензије подноси и захтев за признање права на породичну или личну пензију из хрватског осигурања, потребно је исти поднети надлежној филијали ПИО“, објашњавају у ХЗМО.

Из Хрватског завода за мировинско осигурање (ХЗМО) у 2022. години у Србију стиже 60.957 пензија. Од тог броја, старосну и превремену старосну прима 45. 547, породичну 13.517, инвалидску 1.834 корисника, док накнаду за телесно оштећења добија 59 корисника.