Прочитај ми чланак

ЦРКНИ СИРОТИЊО Како су СНС кадрови у РИК потрошили 620.000 евра из буџета

0

На коначне резултате парламентарних избора чекали смо дуже три месеца, а поједини чланови Републичке изборне комисије током претходног изборног циклуса зарадили су близу пола милиона динара. Према званичним подацима које је “Нова” добила из РИК-а, на име накнада за чланове и заменике чланова сталног и проширеног састава тог тела, радне групе и координаторе по управним окрузима потрошено је 73,3 милиона динара или више од 620.000 евра.

Од тренутка расписивања избора до проглашења коначних резултата парламентарних избора прошло је скоро пет месеци, што је вероватно и рекорд у српској политичкој историји. Дужина трајања изборног процеса заправо је највише користила члановима РИК-а, будући да за њих важе посебне накнаде током избора.

Према подацима које смо добили по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, чланови и заменици чланова сталног састава РИК-а, чланови радних група и координатори РИК-а у управним окрузима, секретар и заменик секретара… месечно су зарађивали 75.000 динара од момента расписивања избора до саопштавања коначних резултата. Са друге стране, председник и заменик председника РИК-а добијали су 30 одсто већу накнаду, односно 97.500.

То значи да је, примера ради, Владимир Димитријевић, председник РИК-а, за пет месеци изборног циклуса зарадио око 487.000 динара.

Иначе, максимална накнада за чланове и заменике чланова проширеног састава РИК-а није могла бити већа од по 75.000 динара.

Ове накнаде важиле су за спровођење два паралелна изборна процеса – председничке и парламентарне изборе и предвиђена је претходно донетом Одлуком о накнадама везаним за рад РИК-а.

Иначе, то изборно тело доставило је “Новој” и структуру трошкова накнада за рад чланова и заменика РИК-а. У њој се наводи да су трошкови њиховог основног рада коштали 20.190.974 динара, а толико су износили и трошкови радне групе, као и координатора по управним окрузима. Накнаде за чланове проширеног састава РИК-а за парламентарне изборе износиле су 12.138.604 динара, док су за проширени састав за председничке изборе износиле 614.000 динара.

То значи да је Републичка изборна комисија само за накнаде издвојила 73.325.526 динара или око 621.000 евра.

На ово треба додати и трошкове за коришћење мобилних телефона. РИК је измирио месечне рачуне за председника и и секретара те изборне комисије у износу од по 4.500 динара, док су за чланове и заменике чланова трошкови телефонирања износили 4.000 динара. У те сврхе укупно је утрошено око 1,7 милиона динара.

Чланови РИК-а који су имају пребивалиште ван Београда имали су право и на накнаду трошкова превоза за долазак на седнице РИК-а и на то је потрошено око четири милиона динара.