Прочитај ми чланак

БАХАТО – Врњачка Бања: Наставља се градња поред извора који је већ угрожен

0

У заштићеном делу Врњачке Бање, односно у делу парка који припада тзв. Чајкином брду и које је од велике културне важности, општинско руководство ове бање, почело је пре неколико месеци градњу панорамског точка висине чак 58 метара. Након пријава појединих еколошких удружења и грађана, Завод за заштиту споменика културе тренутно је стопирао радове. Али, како сазнајемо, инвеститор ће сада смањити висину точка на 48 метара, како би о дозволи могла да одлучује општина, а не министарство грађевине.

Бушење тла за постављање точка се врши недалеко од извора “Језеро” који је пре две године пресушио због неконтролисаног бушења оближњег аква парка.

У закону о културним добрима пише да, у овом случају Општинска управа у Врњачкој Бањи, не сме да користи културно добро у сврхе које нису у складу с његовом природом, наменом и значајем или на начин који може довести до оштећења културног добра. Односно, да раскопава, руши, преправља, презиђује, прерађује или врши било какве радове који могу нарушити својства културног добра без утврђених услова и сагласности надлежног органа.

Закон јасно каже да 500 метара око објекта изворишта није дозвољена изградња или употреба објеката и постројења. Забрањена је и стамбена изградња, која у овом тренутку итекако нарушава природни поредак Врњачке Бање.

“Већ је угрожена вода на извору Језеро. Узели смо узорак и видели смо да су минерали ослабили само од тога што су ископане рупе за четири стуба. Радови су тренутно стопирани, али ако буде као са случајем стамбене зграде коју је Зоран Бабић саградио на извору Снежник, нема од тога ништа. Али, спремамо се да правно, али и физички спречимо да се овај точак направи. Без обзира што његова висина на измењеном пројекту сада неће прећи 50 метара, држава мора да изда дозволу”, каже Драган Брђовић из Еколошког удружења “Ведро” из Врњачке Бање.

Становници Врњачке Бање су подељеног мишљења, али мештани који имају куће у непосредној близини планираног точка, имају негативан став. Куће у близини старе су и преко 70 година.

Одсек за урбанизам у Врњачкој Бањи, издао је у марту ове године привремену грађевинску дозволу за објекат, односно “панорамски точак”. Иако је пре годину дана одбијен захтев инвеститора, фирме “Скyвиеw” да у Врњачкој Бањи сагради панорамски точак, 8. марта 2022. године је издато Решење о привременој грађевинској дозволи. Инвестициона вредност радова износи око 13 милиона динара.

“Увидом у достављену документацију утврђено је да су испуњени формални услови за даље поступање и да су подаци наведени у главној свесци пројекта у складу са издатим локацијским условима”, писало је у образложењу Одељења за урбанизам у Врњачкој Бањи.