• Почетна
  • Афоризми
  • ПРЕДМЕТ: Изјашњење привредног друштва НИБРС д.о.о. Београд у својству
Прочитај ми чланак

ПРЕДМЕТ: Изјашњење привредног друштва НИБРС д.о.о. Београд у својству

0

Поводом Вашег мишљења у рубрицираном предмету, а у вези са притужбом Регионалног инфо центра, изјашњавамо се у редовима који следе.

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
ул.Београдска бр.70
БЕОГРАД

 ВЕЗА: Ваше мишљење бр.07-00-206/2016-02 од 20.06.2016.год.;

ПРЕДМЕТ: Изјашњење привредног друштва НИБРС д.о.о. Београд у својству 

издавача интернет портала Србин.инфо;

Поштована,

Поводом Вашег мишљења у рубрицираном предмету, а у вези са притужбом Регионалног инфо центра, изјашњавамо се у редовима који следе.

Наиме, имајући у виду систематизацију и садржину предметног мишљења, те дату препоруку, али и малициозну притужбу Регионалног инфо центра, сматрамо да се у конкретном случају, од стране Повереника, над интернет гласилом Србин.инфо спроводи својеврсно институционално насиље. Још већи проблем представља чињеница да овим инситуционалним насиљем не управља само Повереник као парастатална новота у нашем уставноправном систему, већ појединци и групе које у Србији чине геј лоби и врше константан притисак и на Повереника. У том смсислу и налазимо да је предметно мишљење производ спровођења геј идеологије, уместо да представља инструмент правне државе. Овај закључак је у битном делу заснован на чињеници да је жртва спорведеног институционалног насиља један интернет портал који има информативну улогу у оквиру легитимног и легалног политичког спектра националних политичких партија, покрета, организација и личности, а све на темељима српске традиције и историјског искуства. На описани начин, угрожене су слобода говора и оправдан интерес јавности да се у демократском друштву полемише о свим темама, па тако и о феномену злоупотребе људских права и слобода од стране геј лобија у Србији.

Закључци Повереника у датом мишљењу почивају пре свега на једностраној и селективној анализи чињеничног градива (објављени текстови), а потом и на неоправданом проширивању домашаја антидискриминационих норми на уређивачку политику једног интернет гласила.

Неосновано се у мишљењу Повереника наводи да објављени текстови садрже дискриминационо поступање, јер се из саме опреме, стилизације и садржине ових чланака, може закључити да почивају на примени објективних начела јавног информисања, које прожима критичка анализа и полемички дух. Јавност има оправдан интерес да буде информисана о предметним догађајима, као и да се упозна са другачијим ставовима, мишљењима и вредносним судовима у вези са делатностима геј лобија у Србији. Ми сматрамо и перцепирамо да тај лоби у Србији функционише и да прожима све делове државног апарата. Ми дакле критички сагледавамо његову делатност и о томе обавештавамо јавост. Напомињемо да је својевремено у јавном дискурсу била присутна жестока расправа и критика догађаја који имају наводне везе са деловањем тзв. анти-хашког лобија у Србији, па је у конкретном случају изостала свака пажња или интересовање насловног органа, док су многи грађани у време жуте диктатуре трпели институционално насиље и прогон. Стога се изводи закључак да је предметно мишљење селективне природе, плод недемократског једноумља и вид наметања производа геј идеологије грађанима Републике Србије.

Стога, истичемо следеће:

  • У односу на текст објављен 18.05.2015. године, под насловом „Свака част-разбијена геј парада у Молдавији“, истичемо да је реч о извештавању поводом догађаја који се одиграо ван територије Републике Србије, а све информације о предметном догађају су пренете, те се поставља питање какве везе има Повереник са догађајем који се одиграо ван наше државне територије, уколико исти уопште не реагује на зулум окупационе управе у Приштини и дискриминацију грађана српске националности на Космету, који несумњиво представља део наше државне територије и подручје надлежности насловног органа. О овим темама наш портал итекако извештава.

  • Даље, поводом текста објављеног 20.09.2015. године, под насловом „Парада срама завршена – гејеви са полицијом и својим гостима спред Скупштине Србије направили журку“, истичемо да се ради о тексту информативне природе о једном чињеничном догађају, при чему су у истом биле објављене и изјаве Биљане Србљановић, Ивана Тасовца и других, али и Бранкице Јанковић, који својим ставовима и миљшењем о предметном догађају износе афирмативне, некритичке ставове, па се поставља питање шта је у предметном чланку спорно. Сам наслов може бити и провокативан, али тако нешто у демократском систему не сме бити спорно што уосталом потврђује и судска пракса суда у Стразбуру, поводом примене ЕКЗЉП.

  • Надаље, у вези са текстом од 20.09.2015. године, под називом „ На геј паради у Београду промовисали педофилију“, изнето је мишљење о још провокативнијој појави, фотографији са предметног догађаја на којој је забележена особа која држи слику детета са спорном поруком „Поштуј дететову жељу!!! Никита“. Поверенику је тако споран коментар интернет портала, али му није спорна чињеница злоупотребе малолетног детета супротно најбољем интересу детета као темељном начелу нашег породичног законодавства.

  • Поводом текста од 11.02.2016. године, под насловом „Хомосексуалци стварају „геј“ популацију“, изнето је мишљење и вредносни суд о раширеној појави – „маршу кроз институције геј лобија“, чиме се запостављају проблеми већине грађана Републике Србије, тако да овај текст почива на оправданим интересима већине и истим се не побијају било чија права и слободе, већ се критички проматра однос државних органа према једној групи грађана, док преостала већина грађана и друге угрожене мањине попут ивалида бивају заборављене и незаштићене.

  • У вези са текстом објављеним 08.03.2016. године, под насловом „Хомосексуалност, болест или опредељење“, за разлику од става насловног органа, произлази да је реч о полемичкој и критичкој анализи једне појаве, што уосталом проистиче и из самог наслова који садржи актуелну дилему. Овај текст је заснован на традиционалном и легитимном поимању домашаја јавног морала и има за циљ иницирање полемике у демократском амбијенту, без селективног приступа у заступању ставова.

  • И на послетку, поводом текста од 12.03.2016. године, под насловом „Да ли је случајно: Сатанизација Србије и њен политички естаблишмент“, за разлику од става насловног органа, у овом тексту се критикује неформална веза између геј лобија и државних органа и настојање истог да путем меке моћи утиче на већинско мишљење грађана о предметној појави.

  • Следом свга напред наведеног, а имајући у виду уставна начела и вредности утемељене у конкретним одредбама важећег Устава, али и на основу неспорних ставова уставноправне доктрине о проблему злоупотребе права и слобода у контексту ограничавања слободе мисли и јавног информисања, налазимо да је дата препорука у суштини вид притиска на интернет портал Србин.инфо. Ово из разлога што се истом делатност овог портала неосновано ставља у контекст дискриминације и без претходно спроведене судске процедуре прејудицира карактер одређених навода, који су у оквиру легалног и легитимног изношења мишљења и вредносних судова о доређеним догађајима, те са циљем информисања српске јавности о различитим темама, изнети на нашем проталу. Стога, налазимо да у конкретном случају нема места извињењу, нити изрицању опомене од стране насловног органа, док се у односу на препоруку којом се за убудуће забрањује објављивање текстова на конкретну тему, наш интернет портал неће изјашњавати будући да то представља мешање у уређивачку политику једног независног националног медија. О питањима као што су слобода говора и мисли се у демократском друштву не може расправљати.

Молимо насловни орган да брижљиво размотри наводе из нашег изјашњења, с тим што вас обавештавамо да ћемо о предметном притиску на нашу уређивачку политику обавестити релевантне домаће и међународне институције, а нарочито одређене медије из Европе и Руске федерације који пажљиво прате наш рад, са нама размењују текстове и вести, а нарочито оне који се односе на деловање геј лобија у Републици Србији.

Са поштовањем!

У Београду, дана 03.08.2016.године