• Почетна
  • ВИДЕО
  • Уз прелепу песму, Ој, девојче Пироћанче, желимо вам пријатну ноћ

Уз прелепу песму, Ој, девојче Пироћанче, желимо вам пријатну ноћ

0

Ој, девојче Пироћанче
(Српска изворна народна песма; пева: Сузана Манчић)

Ој, девојче Пироћанче,
кој ти купи тој коланче?“
„Купи ми га, еј, онија,
еј, онија проклетија.

Еј, онија проклетија,
штоно јаше кончетија.
Еј, онија проклетија,
штоно јаше кончетија.

Еј, онија проклетија,
што ме синоћ испратија.
Што ме синоћ испратија,
испратија, пољубија…“