ЗАУСТАВИМО СЕКСУАЛНУ ИНДОКТРИНАЦИЈУ НАШЕ ДЕЦЕ – покажимо снагу породичне Србије!

2

Директорима је дат налог да наведене пакете имплементирају у постојећи наставни план и програм и то у оквиру следећих предмета: српски (матерњи) језик; свет око нас; природа и друштво; физичко васпитање и школски спорт; музичко васпитање; грађанско васпитање; биологија; социологија; Устав и права грађана и психологија. Обзиром да наведени образовни пакети имају најмање везе са […]