КОМПЛЕКСИ СУ ЧУДО : Хрвати Звонимиру доцртали прсте

7

У односу на оригиналну слику, јасно је да су на табли доцртана два прста само да не подсећа на новији српски поздрав са три прста.