БЕОГРАД ЈЕ ИМАО 66 ГРАДОНАЧЕЛНИКА, а пре њих тај посао је обављао један великан

0

Иако је Караџић већи део живота провео у Бечу, у Београду је оставио значајнији траг. На место градоначелника дошао је 29. марта 1831. године када је кнез Милош „сојединио“ Магистрат београдски са Судом београдским и именовао га за председника те институције што је, у ствари, био ондашњи први човек престонице. У Београдском магистрату Вук је […]

ШТА ЋЕ ХРВАТИ САД РЕЋИ? Хрватска полиса осигурања из 1909. године на ћирилици

10

Након реформе Вука Караџића када је народни језик стандардизован и уведен као књижевни, српски језик и ћирилично писмо су постали уједно и језик и писмо Хрвата. Људевит Гај је отворено, као и многи други, илирски језик сматрао српским: „Та н. п. сав свет знаде и признаје, да смо ми књижевност илирску подигли и увели, ну […]

ОБИЧАЈ О КОЈЕМ ЈЕ ЈОШ ВУК КАРАЏИЋ ПИСАО: Данас је побусани понедељак

1

Побусани понедељак је покретни празник православне цркве посвећен мртвима. Тога дана, по народном веровању и обичају, треба „побусати“ гробове умрлих сродника тј. на њих ставити зелену траву. У неким крајевима, овај дан се обележава као задушни – излази се на гробља, пале се свеће, уређују гробови и свештеник врши парастосе и помене за покој душа […]

ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ: Шта значи бити добар хришћанин

5

Када изгубите поверење у Србију и Србе, читајте Вукове пословице, то је таква мудрост да је то сјајно

СВЕ ЉУБАВИ ВУКА КАРАЏИЋА: Ружа, Сара, Ана

2

Не зна се много о приватном животу човека који је задужио нашу културу и језик. Ово су неки сачувани трагови… Реформатор српског језика и отац српске писмености и културе Вук Стефановић Караџић својим делом оставио је непролазан траг у историји нашег народа и државе. Реформом писма, речника, очувањем народног духовног блага, Вук се уврстио међу […]

ЉУБАВ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА и ћерке Вука Караџића у хиту Здравка Чолића

0

Очева мезимица, Копитарева мила „Циганчица“, симпатија многих угледних младих људи тог времена, Мина Караџић свакако јесте важна фигура српске културне историје. Од раног детињства почела је са учењем француског и италијанског језика, а поред немачког који је течно говорила будући да јој је мајка била аустријског порекла, Мина је почела говорити и српски по жељи […]

ШТА БИ БИЛО да Карађорђе није био убијен

133

Карађорђе је на данашњи дан 1817. године убијен. А шта би било да није. И да је Карађорђе остао у Србији неухваћен, опет би га на следећој историјској окуци дочекала криза грчког устанка… А шта би било и да Срби нису имали Вука Караџића? Књаз Карађорђе и српски великаши Шта би било да се књаз […]

КАКО ЈЕ СРПСКИ постао српскохрватски

5

  Ср­би су на по­чет­ку 20. ве­ка има­ли свој пра­во­пис, да би по­том ушли у срп­ско­хр­ват­ско пра­во­пи­сно и је­зич­ко за­јед­ни­штво, из ко­га су иза­шли тек на кра­ју истог ве­ка. За­јед­ни­штво је би­ло ре­зул­тат по­ли­тич­ких, кул­тур­них и (со­цио)лин­гви­стич­ких при­ли­ка кроз ко­је су про­шли на­ро­ди Ср­би­је, Хр­ват­ске, Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и Цр­не Го­ре. Це­ло­ви­та исто­ри­ја срп­ског пра­во­пи­са […]

У СРБИЈИ СРПСКИ и већински и мањињски језик

14

Ни­је нео­бич­но да у раз­ли­чи­тим др­жа­ва­ма је­дан књи­жев­ни је­зик има раз­ли­чит ста­тус: да у јед­ној бу­де ве­ћин­ски а у дру­гој ма­њин­ски. Али је сва­ка­ко ви­ше не­го нео­бич­но – да је­дан је­зик исто­вре­ме­но у ис­тој др­жа­ви бу­де и ве­ћин­ски и ма­њин­ски. Та­кве при­ме­ре (со­цио)лин­гви­стич­ка ли­те­ра­ту­ра, ко­ли­ко нам је по­зна­то, и не бе­ле­жи. Ка­ко би их и […]

ДР ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ: Улога Јернеја Копитара у унијаћењу Срба (Научна студија)

2

Кључни налаз је да су те последице биле двојаке природе: прво, продуковано је одвајање српског од руског језика и удаљавање српског идентитета од својих старословенских корена; и друго, створена је основа за каснију цикличну дезинтеграцију српског језика и, тиме, самог српског националног идентитета.

Завршен 80. Вуков сабор

0

Беседом академика Душана Ковачевића данас је у Тршићу завршен 80. Вуков сабор који негује традицију и успомену на Вука Стефановића Караџића реформатора српског језика и писма, а завршној свечаности присуствовао је министар просвете, науке и технолошког развоја Томислав Јовановић.

Учимо лажне цитате славних

0

Славним историјским личностим приписује се дугачак низ цитата које они никада нису ни изговорили! „А за шта се онда боримо“ је изјава коју Винстон Черчил никада није ракао свом министру одбране када му је тражио да повеће војни буџет на рачун буџета за културу.

Вук Караџић је некада био градоначелник Београда

0

Готово је непознат податак да је велики реформатор језика од 29. марта 1831. године био на челу градске управе. Имао плату 1.200 форинти сребра. Претежан део живота свестрани Вук је провео као грађанин Беча. У Београду је боравио (осим у устаничком времену) у два краћа периода. Мање је познато да је Вук вршио и дужност […]