ВЛАДА СРБИЈЕ ПЛАНИРА ДА СЕ У 2018. ЗАДУЖИ за 675,7 милијарди динара

4

Влада Србије планира да се у 2018. години задужи за 675,7 милијарди динара како би финансирала буџетски дефицит и отплатила главницу дуга за позајмице узете од домаћих и страних кредитора за директне и индиректне обавезе државе.

Емитовањем хартија од вредности на домаћем тржишту у домаћој и иностраној валути држава ће се задужити до 425 милијарди динара, а продајом еврообвезница на страном тржишту обезбедиће се 121,7 милијарди динара.

У образложењу предлога буџета истакнуто је да ће планирано задуживање по основу продаје хартија од вредности бити смањено уколико буде прихода од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова.

Очекивања су да ће догодине бити дата концесија за београдски Аеродром „Никола Тесла“.  

У 2018. години предвиђено је издавање државних гаранција до износа од 58,6 милијарде динара (432 милиона евра и 18 милиона кувајтских динара).  

Држава ће давати гаранције за кредите које ће узимати јавна предузећа Железница, ЕПС, Србијагас, Ресавица.  

Према предлогу буџета за наредну годину, држава ће добити пројектне и програмске зајмове до износа од око 576,4 милијарде динара (2,79 милијарди долара, 2,13 милијарди евра и 1,43 милијарди кинеских јуана).  

Највише позајмица у укупном износу од 278,8 милијарди динара (2,42 милијарде долара и 1,44 милијарде кинеских јуана) биће узето од кинеске Експорт-импорт банке и намењене су изградњи путева и пруга, постројања за прераду отпадних вода и топловода у Београду.  

Од тог износа за модернизацију и реконструкцију пруге Београд-Будимпешта на деоници од Новог Сада до Суботице биће узет зајам од милијарду долара.  

Од Светске банке биће узети кредити у вредности од 191,1 милиона евра и 350 милиона долара, а од Европске инвестиционе банке 731 милиона евра, Европске банке за обнмову и развој 100 милиона евра, Банке за развој Савета Европе 45 милиона евра, Немачке развоје банке (КфW) 60 милиона евра, а од турске владе 16 милиона долара.  

Предлогом закона о буџету за 2018. годину предвиђени су приходи од 1.178 милијарди динара, расходи од  1.207 милијарди, тако да ће дефицит изности 28,4 милијарди динара.  

Буџет је планиран на основу прогнозе да ће у 2018. години раст БДП-а износити 3,5 одсто, а да ће годишња инфлација бити 2,7 одсто.  

Очекује се, како наводи, да приходи буџета од наплате пореза буду 988,6 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 503,4 милијарде.  

Приходи од наплате акциза планирани су у износу од 286,3 милијарде, а од царине 42,9 милијарди динара.  

О добити јавних агенција планиран је приход од 1,6 милијарди, од добити јавних предузећа и дидвиденди 15,5 милијарди динара, а од донација 14,2 милијарде динара.  

Расходи буџета за запослене износиће 272,3 милијарди динара, донације социјалним фондовима око 222,2 милијарде динара, о чега је Републичком фонду за пензијско и инвалдиско осигурање припасти 185,8 милијарди динара. За субвенције је издвојено 87,6 милијарди динара.  

У односу на реализацију у текућој години, инвестиције ће у следећој години по први пут бити 30 одсто веће и износиће преко 180 милијарди динара на нивоу опште државе, односно 128 милијарди динара на нивоу републике.  

  • 50 pera

    Hitna analiza isplativosti uzetih kredita, Zar krediti ne mogu da se isplate kroz zarade od investicije. Kakav je to elaborat o isplativosti investicija??? Koja budala ulaže kapital u nešto što ne vraća uloženo, ili je uloženo u potrošnju radi mira u narodu dok je garnitura na vasti.

  • samo war
  • Негрутин

    Toliko o sjajnoj budućnosti i berićetu koji na očekuje.

  • Спира

    УЖАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!