МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ повлачи образовне пакете о сексуалној едукацији

5

Донесена одлука у Министарству просвете да се из употребе повуку образовни пакети о сексуалној едукацији.

„Поводом саопштења Инцест траума центра да су Образовни пакети за учење о теми сексуалног насиља својина тог центра и да се не могу ревидирати а да се не повреде њихова ауторска права, Министарство просвете донело је одлуку да те образовне пакете у потпуности повуче из употребе“, наводи се у саопштењу Министарства.

Истовремено је одлучено да се у наредном периоду формира тим стручњака, дечијих психолога и педагога, који ће израдити нови помоћни материјал за наставнике и васпитаче намењен превенцији и спречавању сексуалног насиља над децом.

„Током рада нови тим ће се у потпуности придржавати критеријума узраста детета и карактеристика ширег контекста у којем дете, односно ученик, одраста, наравно уз уважавање принципа нулте толеранције према било ком облику насиља“, наводи се у саопштењу.

 • Овај пакет јесте повучен али треба превентивно деловати тако што ће родитељ упутити допис упозорења Министарству просвете, науке и технолошког развоја и директору школе коју похађа његово дете. Овакав допис треба превентивно упућивати почетком сваке школске године.
  Један могући модел дописа је следећи:
  ——————–
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  Епошта: [email protected]
  ОШ „________________“

  Предмет: Захтев да се моје дете заштити од непримерених садржаја у току школовања

  Поштована господо из наслова,

  Имајући у виду скандале са званичном промоцијом скаредних садржаја у настави тражим да обезбедите да права мог детета буду заштићена минимално у складу са следећим актима:
  1) Устав Републике Србије:
  – члан 43, став 5: „Родитељи и законски стараоци имају право да својој деци обезбеде верско и морално образовање у складу са својим уверењима“;
  – члан 64, став 1: „Деца уживају људска права примерено свом узрасту и
  душевној зрелости“;
  – члан 64, став 3: „Деца су заштићена од психичког, физичког, економског и
  сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања“;
  – члан 65, став 1: „Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају
  и образују своју децу, и у томе су равноправни“.
  2) Кривични закон Републике Србије:
  – члан 185, став 1: “Ко малолетнику прода, прикаже или јавним излагањем или на други начин учини доступним текстове, слике, аудио-визуелне или друге предмете порнографске садржине или му прикаже порнографску представу, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци“,
  – члан 185, став 3: „Ако је дело из става 1. или 2. овог члана извршено према детету, учинилац ће се казнити за дело из става 1. затвором од шест месеци до три године…“
  3) Универзална декларација о људским правима:
  – члан 26, став 3: „Родитељи имају првенствено право да бирају врсту образовања за своју децу“;
  4) Конвенција УН о правима детета:
  – члан 14, став 2: „Државе чланице поштују права и дужности родитеља и, у одређеним случајевима, законских старатеља да усмеравају дете у остваривању његовог права на начин који је у складу с развојним способностима детета“; другим речима дете има право на слободу мишљења, савести и вероисповести, уз одговарајуће усмеравање од стране родитеља у складу с развојним способностима детета;
  – члан 17, став 1: „Државе чланице омогућавају детету приступ информацијама и материјалима из различитих националних и међународних извора, посебно оних чији је циљ унапређење његовог социјалног, духовног и моралног добра и физичког и менталног здравља. У том циљу, државе чланице: … (е) подстичу развој одговарајућих смерница за заштиту детета од информација и материјала који штете његовом добру, имајући у виду одредбе чл. 13. и 18; другим речима дете има право да тражи информације које га интересују, а држава мора да га заштити од штетних материјала и информација;
  – члан 36: „Државе чланице штите дете од свих других облика искоришћавања штетних по било који вид дететове добробити“; другим речима дете мора да буде заштићено од сваког вида искоришћавања које је штетно за њега;
  5) Међународни пакт о грађанским и политичким правима:
  – члан 18, став 4: „Државе уговорнице овог Пакта се обавезују на поштовање слободе родитеља, односно законских старатеља, да обезбеде верско и морално васпитање своје деце у складу са својим убеђењима“;
  – члан 24, став 1: „Свако дете без икаквог разликовања заснованог на раси, боји, полу, језику, вероисповести, националном или друштвеном пореклу, имовини или рођењу, има право на мере заштите од стране његове породице, друштва и државе које захтева његов положај малолетника“
  6) Пресуде Европског суда за људска права показују да овај суд јасно уважава примарно право родитеља да васпитавају своју децу у складу са својим моралним и верским уверењима, и забрањује да се деци намећу уверења која нису у складу са уверењима њихових родитеља:
  – „Кјелдсен и др. против Данске“ – пресуда од 7. 12. 1976. Пресуда потврђује да родитељи имају слободу да образују децу у складу са својим верским и филозофским уверењима, у складу с чланом 2 Протокола 1 Европске конвенције о људским правима. Суд је закључио да обавезно сексуално образовање у државним школама не сме да угрожава слободу родитеља;
  – „Кампбел и Косанс против Уједињеног Краљевства“ – пресуда од 25. 2. 1982. Пресуда се такође позива на члан 2 Протокола 1 Европске конвенције о људским правима („Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свих својих функција у области образовања и наставе, држава поштује право родитеља да обезбеде образовање и наставу који су у складу с њиховим верским и филозофским уверењима“).
  У случају да се у настави наруши било које право које је мом детету гарантовано покренућу кривични поступак за кажњавање одговорних и таржићу адекватну материјалну надокнаду штете због нанетог бола мог детета и тешке последице за његов развој уз плаћање надокнаде трошкова санирања штете које је моје дете доживело у осетљивом периоду свог развоја.

  Срдачан поздрав,
  _______

  Име и презиме родитеља
  Адреса становања

 • Marko

  Ha,ha,ha za to što je za dva sata skoro 10000 potpisa palo!!Probni balon izbušen!!!Ali vrtre oni stalno,sad će ništo drugo!!!

 • SlavenMilanov

  „Истовремено је одлучено да се у наредном периоду формира тим стручњака,
  дечијих психолога и педагога, који ће израдити нови помоћни материјал за
  наставнике и васпитаче намењен превенцији и спречавању сексуалног
  насиља над децом.“ ???

  ČEKAJ BRE – PA ZAR NIKO NEĆE DA NE*EBE zato što su pokušali ovu odvratnost da uvale kao kurve – BEZ „tima stručnjaka“ ??

  I ŠTA JE DO SADA RADIO TAJ „tim stručnjaka“ ??? GDE SU TI VAJNI psiholozi, pedagozi i ostali gomnari ??
  SAD – kad je odreagovao SAMO jedan Sloba Antonić i razobličio plan odvratnih monstruma- bez pomoći *ebenog „tima stručnjaka“ – sad se gomnari setili da se izrađuje NOVI pomoćni „materijal“ ??

  Jao – krv vam e*em poganu da vam e*em sto majki !!!!

 • Бели Орао

  Неће да се смире.

  • SlavenMilanov

   Nisu ni sa jednom nakaradnošću, pa neće ni sa ovim…