Jarac teroriše prolaznike, nekim je to bilo smešno a nekim bolno (Video)

Jaracs

Ko jarcu sme da izadje na crtu! :-)